starbase972.com
אורסי יביים את הסרט הבא(?!); ההפקות רנגיידז, אקסנאר ו-Phase II; ועוד
רוברטו אורסי מכה שנית. כלומר, שלישית, והפעם חזק הרבה יותר. דורון פישלר הסביר את זה ב"עין הדג" בצורה מצוינת, אז הנה: זאת היתה שמועה במשך זמן מה, ואפשר היה לקוות שזאת לא תהיה יותר משמועה – …