starbase972.com
שובה של הפקת החובבים Exeter, קוטו, שאטנר, סטיוארט – יום העצמאות ויום הזכרון
* לפני שש שנים בדיוק פרסמנו סקירה אודות הפקת החובבים Starship Exeter. מצבה היה די עצוב, כיוון שזו היתה אחת ההפקות הראשונות אשר הוציאה פרק אחד ונתקעה לפני סיומו של הפרק השני. עכשיו, זמן כה רב לאחר מ…