starbase972.com
הרבה רנגיידז, לב"ה, חלל משולש, יומן הצפיה של יעל
אנשי "רנגיידז" פרסמו בפייסבוק תשובות למספר שאלות נפוצות שבוודאי הטרידו רבים מהצופים בתמונות ובטיזר של ההפקה. 1. תהיתם כיצד צ`כוב משתלב עם הדמויות מהסדרות החדשות יותר? מסתבר שהוא "בן …