starbase972.com
"מסע בין כוכבים" בת 47
מזל טוב! חגיגות יום ההולדת ל"מסע בין כוכבים" צוינו בשנה שעברה באופן מיוחד מאוד ברחבי העולם, תודות לגוגל, עם חשיפה למאות מיליוני אנשים. על זה יהיה קשה להתעלות. אולי זה יקרה בחגיגות ה-50 המ…