starbase972.com
מש-אפ לפסח, עולמות, סטיוארט, שאטנר והגורן שוב ביחד, יעל ועוד
כנס עולמות הסתיים. מי שנכח בהרצאתה הטרקית המוצלחת של גלי גולן יכול היה להיווכח במו עיניו ביתרונן של ההרצאות בכנסים הגדולים. קהל של כ-50 איש, לא מעט מהם חדשים בהרצאות של "מסע בין כוכבים", …