starbase972.com
וופי מתרגשת, תאריך ל"לצוד פילים", יומן הצפיה של יעל ו…רדשירטס!
עזבו אתכם מהסרט החדש וכל השטויות האלה. לפעמים אנחנו עוסקים יותר מדי בעטיפות הנוצצות ושוכחים שיש גם תוכן, תוכן שמשפיע על הצופים. וזה מה שבאמת חשוב. מעריץ אוטיסט מספר לוופי גולדברג על החשיבות שלה בחי…