starbase972.com
עשר שנים לאסון הקולומביה
כמו בכל שנה, אנו מציינים את יום השנה לאסון הקולומביה. והפעם מצוין עשור, מספר עגול ואימתני. קשה להאמין שכבר. בשנים האחרונות יש לנו דרך מיוחדת לעשות את זה ואנו גאים בה – הבאנו לכם אזכורים של הצ…