starbase972.com
כוכב מוות, נושאת מטוסים מתוקה ועשרים שנה ל"חלל עמוק תשע"
* הבית הלבן הודיע: כוכב המוות לא ייבנה בקרוב. * במסיבת החגים הרשמית האחרונה שנערכה לצוות נושאת המטוסים הפורשת אנטרפרייז היה פסל קרח של הספינה. מילא פסל קרח, אבל היתה גם עוגה. ענקית. החודש "חלל…