starbase972.com
בשל הקצב המהיר של החדשות…
בשל הקצב המהיר של האירועים לאחרונה בכלל ובשבוע האחרון בפרט, היו דברים שפרסמנו שלרוב זוכים ליותר "זמן מסך" בראש העמוד אך הפעם נדחקו מטה במהירות. לכן, לטובת אלה שמגיעים אלינו לעתים יותר רחו…