starbase972.com
כדור פורח ושמו אנטרפרייז – חלק ב`, המורשת בים (המשך) – מאת subatoi
לרגל צאתה מחר משירות של נושאת המטוסים אנטרפרייז אחרי למעלה מ-50 שנות שירות מפואר, אנו מביאים את חלקו השני של המאמר בו התחלנו לפני כשבוע. ובחלק ב` – נסיים את המורשת הימית, המורשת שהותירו שתי נ…