starbase972.com
יום הולדת 46 ל"מסע בין כוכבים"!
היום יום הולדת ל"מסע בין כוכבים", 46 שנים מאז הקרנת הפרק הראשון בארצות-הברית. אפילו אוראו חגגו את זה. כמו בכל שנה, חשבנו מה אפשר להעלות לכבוד המאורע המשמח (והבלתי נתפס) כך שיהיה מקורי ונח…