starbase972.com
סטיוארט על אלימות במשפחה, סידיג בסוריה, "רנגייד" תהיה סדרה ולא סרט
כן, שוב פטריק סטיוארט – אבל הפעם דברים חשובים, בלי קשר לביקור שלו. "מי אתה חושב שאתה?" היא תכנית טלוויזיה תיעודית בריטית אשר עונתה התשיעית משודרת בימים אלה ב-BBC בבריטניה. הפרק הקרו…