starbase972.com
וידאו והרבה תמונות מהמסע, מכה קטנה בכנף, המשכו נדחה ביום
עדכוני שני בערב – עדיין לא ברור מה פשר המיסתורין והתעלומות שדיווחנו עליהן אמש, אבל עכשיו זה כבר פחות משנה – יש סחורה. לפני הסחורה נציין שחלקו השני של מסעה של האנטרפרייז שהיה אמור להתקיי…