starbase972.com
הרבה: דוהאן, פאנדום, מדע וחדשותסרט
האפר של ג`יימס דוהאן עבר תלאות רבות מאז שהלך לעולמו ב-2005. היו כמה ניסיונות לשגרו לחלל לפרק זמן מוגבל, חלק מהניסיונות כשלו, אולי כולם. מי זוכר. זה היה מזמן. מי שהיה איתנו כאן ודאי זוכר את הדיווחים…