starbase972.com
חמישה באפריל, לב"ה בעין הדג – וחג אביב שמח!
אתמול, 5 באפריל, היה First Contact Day. זה גם היה יום ההולדת החמישי של "לשיר בכל הכוח", שבמקרה קיבלו אזכור ב"עין הדג" באותו יום, לקראת כנס עולמות. לקראת החג אנחנו מביאים את הפרס…