starbase972.com
צוות TNG מתאחד לכנס, נימוי מבקר, אורסי מצייץ ועוד
* במלאת 25 שנים (קשה להאמין) ל"הדור הבא", יתאחדו כל השחקנים בכנס שיתקיים בקנדה בחודש אפריל. * ב-CBS אומרים שישקלו לבצע תהליך רימאסטרינג גם לסדרות האחרות. * אייברי ברוקס נעצר על נהיגה בשכר…