starbase972.com
לקראת אייקון: The Child ו-Kitumba בטרום בכורה עולמית – מאת suabtoi
כפי שכבר סיפרנו, בפסטיבל אייקון הקרוב יוקרנו, ביוזמתנו, שני פרקים של הפקת Phase II, שניהם בטרום בכורה עולמית – ובחינם. הפרקים The Child ו-Kitumba הם פרקים ייחודיים בהשוואה לפרקי ההפקה בעבר. ה…