starbase972.com
ואלה שמות: אנטרפרייז, יאנגצה-קיאנג וסוס משוגע – על שמות של ספינות – מאת subatoi
לא על האנטרפרייז לבדה יחיה האדם. ב"מסע בין כוכבים" לדורותיה מופיעות עוד ספינות, שלרוב איננו שמים לב אליהן. הן אמנם מופיעות לפרק זמן קצר בלבד, אך משמותיהן ניתן ללמוד רבות על הערכים החשובים…