starbase972.com
מזכרת מהקמפיין של 2004, בלוג הבעסה הטרקי ותסריט להמשכון
ממש לא מזמן, בשנת 2004, התנהל קמפיין עולמי להצלתה של "אנטרפרייז". מי שהיה איתנו באתר, מי שהיה בכנסים באותה תקופה – זוכר. בסיום עונתה השלישית הסדרה היתה בסכנת ביטול אך התגייסות עולמי…