starbase972.com
טעימות מבלוגים טרקיים – חלק ג`1 – דאג דרקסלר
דאג דרקסלר. דאג דרקסלר. גם שמו צריך להיות חקוק בגדול על קירות היכל התהילה הטרקי שיוקם בבוא היום. האמת היא שבמסגרת שיטוטינו בבלוגוספירה הטרקית, התחלנו עם הבלוג שלו ורק משם התגלגלנו לבלוגים האחרים שכ…