starbase972.com
טעימות מבלוגים טרקיים – חלק ב`
ג`ון איבס היה מאייר בצוות ההפקה של "חלל עמוק תשע" ו"אנטרפרייז" ושישה מסרטי הקולנוע. הוא יצר חלליות רבות, ביניהן האנטרפרייז B והאנטרפייז E. במסגרת עיסוקיו עם דגמים, יצר כאלה עבור…