starbase972.com
צפיה חופשית ב"מסע בין כוכבים", וויטון, שאטנר, מדע ועשה זאת בעצמך
ברוכים הבאים אלה המגיעים לכאן בעקבות מאורות. אתם בודאי מחפשים את זה (מאמר האקולוגיה) או את זה (לב"ה הפקות). צפיה חופשית ב"מסע בין כוכבים" – למי שאין לו, לא רוצה לקנות וגם לא רו…