starbase972.com
טעימות מבלוגים טרקיים – חלק א'
תעצרו רגע. תחשבו על יותר מ-40 שנים של "מסע בין כוכבים", על 29 עונות ו-11 סרטים. תחשבו על אלפי אנשים שהיו מעורבים בפרויקטים השונים במהלך השנים. תחשבו על כמות עצומה של מידע וחוויות וסיפורים…