starbase972.com
הרצאה, משעשעים לרוב, שאטנר, המשכון ועוד ועוד
הדיסקברי תשאר מקורקעת לפחות עד סוף החודש. כנראה שקשה לה להפרד. ובינתיים, כמה דברים חשובים, משעשעים וגם תכל`ס אחד: * אצלנו: סדרת הרצאות "בין מדע למדע בדיוני" תתקיים בפקולטה לחקלאות ברחובות…