starbase972.com
סיכומייקון 2010: מבעד למראה
אייקון 2010: מבעד למראה הסתיים לו ביום שלישי. לא ננסה לעשות סיכומים גדולים, לא זה המקום. אך יש לציין את אירועי "מסע בין כוכבים" שהתקיימו בו. לא הרבה, אבל "זה מה שיש ועם זה ננצח"…