starbase972.com
סקופונים תוצרת בית בקשר ל-Free Enterprise 2
בהמשך לדיווחים אודות ההתחממות בענייני Free Enterprise 2 והצילומים ש(ככל הנראה)החלו – שלחנו את ורד קליין, שערכה את הראיון המקורי בשנת 2005, לגשש קצת ולחפש סקופונים אצל רוברט ברנט, והפעם &#8211…