starbase972.com
"הדור הבא" ב-METV, ברגר קינג, מכירה פומבית, 3D, נימוי, סטיוארט ועוד
ונפתח בשתי חדשות שהגיעו דווקא מקבוצת הפייסבוק החדשה: דור הביניים של המעריצים, לא אלה שגדלו בשנות ה-60 ולא אלה שראו הכל תודות לאימיול וכו`, זוכר את הימים שההזדמנויות לראות את הסדרות השונות היו ב-Sta…