starbase972.com
יום הזכרון לשואה ולגבורה תש"ע – חלק ב' – עיבוד לפרק הניינרי Duet – מאת subatoi
יום הזכרון לשואה ולגבורה והקטעים שפירסמנו מהסרט של ליאונרד נימוי כבר נראים רחוקים, אבל עוד נגיעה אחת בו לא תזיק, בדוק. מישהו החליט לקום ולעשות מעשה. סיפור הרקע בבסיסה של "חלל עמוק תשע", י…