starbase972.com
עדכון BaF, הפיילוט השני של TOS, ראיונות ותמונות מ"סטארטרק" וגם פילקים
עדכון Phase II – בעיות טכניות, כרגיל. TrekMovie כבר מגיש ביקורת (מספיילרת!) ל-Blood and Fire, אך בינתיים חלק מהפרק בלבד הועלה ל-YouTube. הפרק כולו הועלה לאתר של עמיתינו מגרמניה, אך גם שם יש ק…