starbase972.com
מגניבה או לא מגניבה, מעצבים, איפור, ראיונות, לב"ה2 בערוץ 10 ועוד
* קישור חריג בעברית מס' 1: דעה שאיכשהו נעלמה מהרדאר שלנו מ"בלייזר" מחודש מאי, שמסבירה ש"מסע בין כוכבים" כל כך לא מגניבה בגלל שהיא בעצם לא התמודדה עם דברים מסוימים והיתה שמרנית. …