starbase972.com
קווים לדמותה של אהבה חסרת סיכוי – מאת Kinspirit
באיחור אופנתי אנו מביאים לכם סקירה של יחסיהם של ג'ק או'ניל וסם קרטר ב"סטארגייט SG1" לאורך ארבע עונותיה הראשונות של הסדרה. מערכת היחסים של ה"זוג" ידעה עליות ומורדות, כמו מצב רוחם…