starbase972.com
ברטון, מכסחי המיתוסים, ניקולס, שאטנר, Kitumba ועוד ועוד
ברוח היום נפתח בדברים החשובים באמת. לבאר ברטון היה מעורב בתאונה השבוע, אך לא נפגע באופן רציני, ואחר כך אפילו התלוצץ עם מעריציו בטוויטר. * אחד הפרקים הקלאסיים של "מסע בין כוכבים" המקורית ה…