starbase972.com
הירושלמים הקדימו, איימקס בארץ, הארץ מפציץ, TrekMovie, גיא פינס והוולקנים בדרך?
קו הסיום הגיע. והפעם, לשם שינוי, נתחיל עם הארץ. ויש הרבה מה לספר. אולם אחד בירושלים כבר עומד לסיים את "סטאר טרק" בשעה זו ממש, חלק מבתי הקולנוע בארץ יקרינו אותו החל מסביבות השעה 14:00, ומה…