starbase972.com
התפתחויות בחזית הויראלית
אחד החשדות לגבי האתר המיסתורי היה שהיום, בשעה 6 (במקום כלשהו בעולם) יקרה משהו, וזאת בעקבות הספרות הרומיות VI שהופיעו במקום כלשהו ללא פירוש אחר. ואכן, בשעה 8 שעוננו, 6 שעון גריניץ', הופיע מלל נוסף ב…