starbase972.com
"סטאר טרק שבה לטלוויזיה" – האמנם?
אחרי המחמאות בפעם הקודמת, מגיעה הנפילה. מי שקרא אתמול את מדור התרבות ב"המגזין" של "מעריב", גילה לתדהמתו את הידיעה הבאה: מעריצים דוברי קלינגונית, "מסע בין כוכבים" חוזרת…