starbase972.com
מאמר חדש-ישן על "סטארגייט", חדשות פילקים, שובם של בבילון והטרמינייטור
* במדור המאמרים שלנו פורסם (לאחר זמן רב) מאמר חדש-ישן מאת kinspirit, הבוחן כיצד רדיפת הטכנולוגיה והקדמה האנושית מוצגות ב"סטארגייט", לחיוב או לשלילה, והאם ניתן להמנע מכך. קדמה=אוטופיה. האמ…