starbase972.com
מן הארכיון – שבעה חודשים לסרט – ג'פרי האנטר
כזכור, החלטנו לפשפש במעמקי האתר ולאסוף מספר סקירות וראיונות הנוגעים לסדרה המקורית ולסרטיה אותם נביא מדי חודש לקראת יציאת הסרט, בעוד שבעה חודשים. הפעם אנו מביאים סקירה אודות ג'פרי האנטר שפרסמנו בנוב…