starbase972.com
הצילומים (כמעט) הסתיימו – ועוד
עוד ציון דרך במסע הארוך לקראת הסרט החדש – הצילומים הסתיימו, ומה שנשאר אלה רק הצילומים המשניים (שאינם כוללים את אברמס או את הקאסט הראשי) וצילומי השלמה למיניהם. TrekMovie מביא סיכום של אבני הדר…