starbase972.com
הגיבור המיתולוגי – "הילד שבי", סיפורו של הארי פוטר – גרסה מתוקנת ומעודכנת – מאת עליזה בן-מוחה
לרגל יציאת הספר השביעי והאחרון (?) עליזה בן-מוחה מביאה לכם גרסה מתוקנת ומעודכנת של המאמר שפורסם לפני כשלוש שנים. קישור למאמר המקורי, לצרכי השוואה.…