starbase972.com
פעמיים ספוק, עדיין אין קירק, ומתחילים בנובמבר
כצפוי, סכר החדשות הרשמיות על "מסע בין כוכבים" החדש נפתח סוף סוף, בניגוד לשמועות שתמיד זרמו, אבל לא נפתח יותר מדי. בסופו של דבר לא גילינו שום דבר חדש שלא היה ידוע במסגרת השמועות. עיקר החדש…