starbase972.com
קלטות, רבותי, קלטות!
ההתפתחות הטכנולוגית הבלתי-פוסקת הולידה תופעה חדשה – אנשים שמעוניינים למסור את קלטות הווידאו שלהם, לאחר שרכשו DVD של סדרות ושל סרטי מדע בדיוני. חלקם מוצאים "לקוחות" שייקחו מהם את הקל…