starbase972.com
האנדורים 8 – שראן וארצ`ר, ארצ`ר ושראן – שיהיה לכם יום כחול – מאת subatoi
בשעה טובה ומוצלחת, הגענו לחלק השמיני והאחרון בסופר-מגה-מאמרפלצת שלנו, מאמר האנדורים הגדול. בחלק זה נסקור את יחסיהם של שראן וארצ'ר לאורך השנים, מהמפגש הראשון ועד פרקי הסדרה האחרונים, נראה את העליות …