starbase972.com
ארבעים שנים ל"מסע בין כוכבים"
ארבעים. נשמע הרבה, לא? ארבעים. ארבעים שנה של "מסע בין כוכבים". נדמה שכל מה שנכתוב פה, בקוביה הקטנה הזו, לא יצליח להעביר את המשמעויות הנלוות למספר הזה, ולשלוש המילים הללו – "מסע…