starbase972.com
האנדורים 7 – שראן – בלוז לכחולי הפנים – מאת subatoi
חלק שביעי (ולפני אחרון, לא להתייאש!) של הסופר-מגה-מאמרפלצת שלנו. הפעם נפנה את הזרקור לעברו של שראן, הדמות שלנצח תייצג את האנדורים בזכרון הקולקטיבי של הטרקים. נספר לכם כל מה שידוע לנו עליו, ונבדוק מ…