starbase972.com
פרויקט 40 שנות "מסע בין כוכבים" באתר המועדון
"מסע בין כוכבים" על כל שלוחותיה חוגגת השנה הזו ארבעים (40!) שנות פעילות, ארבעים שנים של תופעה. ארבעים שנים שמצוינות ביום בו שודר לראשונה פרק של "מסע בין כוכבים", הפרק The Man Tr…