starbase972.com
האנדורים 6 – השינוי במראה ומאחורי הקלעים – צולם ביום כחול – מאת subatoi
חלק שישי של הסופר-מגה-מאמרפלצת שלנו. אחרי שהיו לנו כמה חלקים במאמר שעסקו בעלילות שראינו לאורך הסדרות, הפעם נעסוק בצורה בה הוצגו כחולי-העור, מאחורי הקלעים. נראה לכם איך הם השתנו לאורך 40 השנים של &q…