starbase972.com
האנדורים 5 – היסטוריה 2155-2371 – הכחול היום כחול מאוד – מאת subatoi
החלק החמישי של הסופר-מגה-מאמרפלצת שלנו, מביא את סיום הסקירה הכרונולוגית. בחלק זה יסופר על האירועים שהתרחשו בשנים הנ"ל, סיום תקופתה של "אנטרפרייז", תקופת "מסע בין כוכבים" המ…