starbase972.com
האנדורים 4 – היסטוריה 2154-2155 – גברים בכחול – מאת subtaoi
החלק הרביעי של הסופר-מגה-מאמרפלצת שלנו מביא את המשך הסקירה הכרונולוגית. בחלק זה יסופר על האירועים שהתרחשו בשנים הנ"ל, עדיין בתקופתה של "אנטרפרייז": הרומולאנים ממשיכים לבחוש בקלחת, מל…