starbase972.com
האנדורים 3 – היסטוריה 1950-2154 – הכחול הכחול הזה – מאת subatoi
היום, בחלק השלישי של הסופר-מגה-מאמרפלצת, אנחנו מתחילים בסקירת ההיסטוריה הכרונולוגית (הידועה לנו) של האנדורים. בחלק זה יסופר על האירועים שהתרחשו בשנים הנ"ל, תקופתה של "אנטרפרייז": המג…