starbase972.com
ספיקינג אינגליש – על חייזרים דוברי אנגלית, חלק ב' – מאת subatoi
לאחר שבחלק הראשון שבדקנו כיצד עובד "הפטנט" שמאפשר לחייזרים לדבר אנגלית, נראה מה הבעיות שהוא מציג, ומה התהיות שהוא מעלה. כמו כן נבדוק באיזו שיטה מתמודדת "סטארגייט" עם בעית האנגלי…